Het algemeen bestuur van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Nieuwleusen (VCPON) nodigt u hierbij uit voor haar tussentijdse algemene ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op donderdag 12 februari 2015 in CBS De Meele, Meeleweg 120 te Nieuwleusen. We beginnen de vergadering om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee verkrijgbaar.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  1. Mededelingen
  1. Informatiebrief middengebied à informerend en meningsvormend
  1. Brief samenwerkingsverband Vechtdal à informerend en besluitvormend
  1. Rondvraag
  1. Sluiting van de vergadering

 

Namens het bestuur,

J. de Bruin, voorzitter

Eventuele stukken zijn te vinden op www.vcpon.nl of op te vragen via 06-46643982

 

Bijlagen:

- Informatiebrief Middengebied

- Brief Samenwerkingsverband Vechtdal