De VCPONis een vereniging. Ze kent een bestuur en de vereniging heeft leden. De leden benoemen het bestuur en houden jaarlijks een Algemene Ledenvergadering.

Wilt u als ouder meepraten, meedenken en meebeslissen over de gang van zaken binen de vereniging en de daar onder vallende scholen, dan is een eerste stap dat u lid wordt van de VCPON. Als lid heeft u stemrecht en kunt u op de ALV uw mening kenbaar maken.

 

De contributie bedraagt € 12,- per persoon per jaar. Wilt u lid worden van de VCPON, vul dan onderstaand formulier in:

Ja, ik wordt lid van de VCPON: